ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“

Видеонаблюдението вече е неразделна част от нашия бит. Големи компании, малки фирми и частни домове са потенциалните ни клиенти за изграждане на системи за видеонаблюдение. Доказано е вече и от практиката, че системите за видеонаблюдение повишават сигурността и предоставят малко повече спокойствие. Неоспоримо тази технология ще продължи да се развива и помага с безпристрастността си.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Решенията за контрол на достъпа вече изпреварват идеите на клиентите ни. Голямото разнообразие от методи за ограничаване на достъпа за определение лица намира широко приложение в жилищни кооперации, производствени цехове, къщи и паркинги – надземни и подземни. Като пример може да разгледаме – отваряне на бариера на паркинг от камера, която разпознава автомобилния номер.

ДОМОФОННИ СИСТЕМИ

Домофони и домофонни системи с високо качество.  Домофонните системи се делят основно на аудио и видео домофонни системи. Този вид системи създават разговорни и/или визуални връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и/или с нейния портиер. Те позволяват и дистанционно отваряне на входната врата, ако същата е снабдена с електрически насрещник на бравата си.

Структурни кабели

Кабелите са с отлично качество, отговарящи на всички европейски стандарти за използване в изграждането на преносни среди за телекомуникационни и други услуги.

КОМУНИКАЦИИ

Радиостанциите се ползват в различни сфери. Ползват се от любители, от шофьори на камион, кола, от ловни дружинки, в строителството и т.н. Поради това, че радиостанциите намират приложение в толкова разнообразни сфери, те са доста търсени и различни производители се стараят да произвеждат качествено разнообразие сред предложенията си.

ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ

ПОЛИЦЕЙСКА ТЕХНИКА

Получете безплатна помощ от нашите експерти

+359 899 821 990